Các Giải Pháp Bảo Trì
Dành Cho Trung Tâm Dữ Liệu

Ngăn Chặn Nguy Cơ Ngừng Hoạt Động
Để Tăng Năng Suất và Lợi Nhuận.

Theo nghiên cứu năm 2011, mỗi một phút trung tâm dữ liệu ngừng hoạt động sẽ gây ra tốn thất xấp xỉ 5,600 USD. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng hơn 39% sự cố ngừng hoạt động là do nguồn điện của trung tâm dữ liệu, bao gồm lỗi hệ thống UPS (gồm cả in) và lỗi máy phát điện.

Do đó, việc bảo trì dự đoán và phòng ngừa đều đặn là rất quan trọng nhằm tối đa hoá hiệu suất và độ tin cậy của các thiết bị có nhiệm vụ quan trọng, từ đó có thể ngăn ngừa nguy cơ ngừng hoạt động, giúp tăng năng suất và lợi nhuận. Hioki cung cấp các giải pháp đo cho bảo trì các thiết bị độ nhạy cao trong Trung Tâm Dữ Liệu. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu các dụng cụ đo cho từng khu vực:

1. Trạm biến áp
2. Bảng kiểm soát công suất
3. Bảng điện
4. UPS
5. Máy phát điện trong nhà
6. Hệ thống PV
7. Thanh nối đất
8. Điều hoà không khí
9. Ăng-ten 5G
10. Máy chủ dữ liệu

Data Center solutions-06