Liên hệ mua hàng

Thông tin người gửi

Tên*

Công ty*

Địa chỉ*

Email*

Số điện thoại*

Nội dung*

Đại diện của Hioki Singapore Pte. Ltd. (HIOKI E.E. Corporation) tại Việt Nam

Mobile: 091121 3588

Email: info-vn@hioki.com.sg

Facebook: https://www.facebook.com/hiokivietnamm/

Zalo: http://page.zaloapp.com/hiokivietnam

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyH_v3FCgGLS8TTLf2_8iVw

Bản đồ: