Thiết bị ghi dữ liệu đa kênh

Thiết bị ghi dữ liệu đa kênh MEMORY HiLOGGER LR8450

Thiết bị Ghi dữ liệu đa kênh LR8450 Thiết bị Hioki Memory HiLoggers là thiết bị ghi dữ liệu tốc độ cao dùng để thu lại nhiều kênh các tín hiệu điện áp, ...

Xem thêm

TRẠM GHI DỮ LIỆU KHÔNG DÂY LR8410

Bộ ghi dữ liệu HIOKI HiLogger là bộ ghi dữ liệu tốc độ cao để ghi nhiều kênh tín hiệu điện áp, nhiệt độ, điện trở hoặc độ ẩm, một vài model cung ...

Xem thêm
LR5001

Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm LR5001

Hioki compact 1 or 2-channel data loggers feature a 60,000 data set/channel memory to measure temperature, humidity, voltage or instrumentation signals. The LR5001 logs temperature and humidity over ...

Xem thêm Video
Page 1 of 11