Gói Ưu Đãi Giảm Giá Đến 1,500,000 VNĐ* Giúp
Tối Đa Hoá Hiệu Suất!

Dụng Cụ Đo Lường Hioki Đạt Chuẩn + Bộ Wireless Adaptor Z3210


Gói Ưu Đãi Giảm Giá 1,500,000 VNĐ
Gói Ưu Đãi Giảm Giá 562,500 VNĐ

Điều khoản và điều kiện:

Thời hạn chương trình: 18/02 – 30/09/2021, gồm cả hai ngày bắt đầu và kết thúc

Vui lòng truy cập www.hioki.com để xem cập nhật mới nhất các khu vực hỗ trợ hoạt động kết nối không dây Bluetooth.

Chương trình này chỉ áp dụng cho các khu vực Đông Nam Á, Úc và New Zealand. Giá trị chiết khấu tại mỗi khu vực có thể khác nhau. Vui lòng xem chi tiết tại tờ rơi chương trình bên dưới.

Singapore

Malaysia

Indonesia

Thái Lan

Việt Nam

Myanmar

Philippines

Úc

New Zealand