Chương trình giảm giá 20% cho tất cả các cơ sở Giáo dục & Đào tạo

April 14, 2018

Academic-Program-2018

Chương trình giảm giá 20% cho các các cơ sở giáo dục & đào tạo được tiếp tục kéo dài để đóng góp nhiều hơn cho xã hội thông qua hỗ trợ giáo dục.

Hioki vui mừng thông báo sẽ thực hiện lâu dài việc giảm giá cho các cơ sở giáo dục trên toàn thế giới, sẽ bắt đầu từ 1 tháng 4 năm 2018.

Tháng 7 năm 2016, Hioki đã đưa ra mức giá dành riêng cho mảng giáo dục với một vài sản phẩm. Do những phản ứng tích cực từ khách hàng, HIOKI và các công ty thành viên sẽ áp dụng giảm giá cho tất cả các khách hàng có đủ điều kiện để hỗ trợ họ trong nỗ lực nghiên cứu và phát triển. Với chương trình giảm giá này, HIOKI sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội thông qua hỗ trợ sự tiến bộ công nghệ trong giáo dục và nghiên cứu.

Khách hàng đủ điều kiện:

 • Các cơ sở giáo dục (ví dụ như các trường đại học, cao học, cao đẳng, cao đẳng kỹ thuật, trường dạy nghề, trường trung học…)
 • Trung tâm đào tạo nghề
 • Các trường đại học và trường cao đẳng đào tạo nghề
 • Các cơ sở giáo dục quốc tế (không bao gồm các viện nghiên cứu không hướng đến mục đích giáo dục sinh viên)

Sản phẩm được áp dụng: 200 sản phẩm bao gồm

 • Thiết bị ghi dạng sóng (Data Recorders)
 • Thiết bị ghi dữ liệu (Data Loggers)
 • Thiết bị đo công suất
 • Thiết bị phân tích công suất
 • Thiết bị phân tích chất lượng điện năng
 • Cảm biến dòng điện
 • Thiết bị phân tích trở kháng
 • Thiết bị đo LCR
 • Vôn kế DC chính xác cao
 • Thiết bị đo điện trở
 • Thiết bị đo kiểm tra ắc quy
 • Ampe kìm
 • Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số
 • Các tùy chọn

Giảm giá: 20%

Mức chiết khấu chỉ áp dụng cho khu vực Đông Nam Á, Châu Đại Dương và Bangladesh.

Danh sách các sản phẩm thuộc chương trình:

Tên sản phẩm Mã sản phẩm
CLAMP ON POWER HiTESTER 3169-20 main unit, clamp sensor is sold separately
CLAMP ON POWER HiTESTER 3169-21 with D/A output function model
DIGITAL HiTESTER 3237 Built-in RS-232C
DIGITAL HiTESTER 3237-01 Built-in RS-232C & GP-IB
DIGITAL HiTESTER 3238 Built-in RS-232C
DIGITAL HiTESTER 3238-01 Built-in RS-232C & GP-IB
DIGITAL HiTESTER 3239 Built-in RS-232C
DIGITAL HiTESTER 3239-01 Built-in RS-232C & GP-IB
POWER SUPPLY 3269 For the CT6700s/3270s, up to 4
POWER SUPPLY 3272 For the CT6700s/3270s, up to 1
CLAMP ON PROBE 3273-50 DC to 50 MHz, 30 Arms
CLAMP ON PROBE 3274 DC to 10 MHz, 150 Arms
CLAMP ON PROBE 3275 DC to 2 MHz, 500 Arms
CLAMP ON PROBE 3276 DC to 100 MHz, 30 Arms
POWER HiTESTER 3333
POWER HiTESTER 3333-01 with GP-IB
MEMORY HiLOGGER 8423 Main unit only
MEMORY HiCORDER 8860-51 PC card slot less, built in HD unit
MEMORY HiCORDER 8861-51 PC card slot less, built in HD unit
MEMORY HiCORDER 8860-50 Main unit only, input modules up to 4 units
MEMORY HiCORDER 8861-50 Main unit only, input modules up to 8 units
ANALOG UNIT 8936 For the 8860-50, 8861-50, and similar products
VOLTAGE/TEMP UNIT 8937 For the 8860-50, 8861-50, and similar products
STRAIN UNIT 8939 For the 8860-50, 8861-50, and similar products
F/V UNIT 8940 For the 8860-50, 8861-50, and similar products
4ch ANALOG UNIT 8946 For the 8860-50, 8861-50, and similar products
CHARGE UNIT 8947 For the 8860-50, 8861-50, and similar products
ANALOG UNIT 8956 For the 8860-50, 8861-50
HIGH RESOLUTION UNIT 8957 For the 8860-50, 8861-50
16ch SCANNER UNIT 8958 For the 8860-50, 8861-50
DC/RMS UNIT 8959 For the 8860-50, 8861-50
STRAIN UNIT 8960 For the 8860-50, 8861-50
HIGH VOLTAGE UNIT 8961 For the 8860-50, 8861-50
ANALOG UNIT 8966 For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products
TEMP UNIT 8967 For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products
HIGH RESOLUTION UNIT 8968 For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products
STRAIN UNIT 8969 For the MR8847, MR8827, MR8740/41
FREQ UNIT 8970 For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products
CURRENT UNIT 8971 For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products
DC/RMS UNIT 8972 For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products
LOGIC UNIT 8973 For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products
CLAMP ON SENSOR 9272-10 20/200 A AC, PL23 terminal
CLAMP ON SENSOR 9272-05 20/200 A AC, ME15W terminal
CLAMP ON LEAK SENSOR 9657-10 For the LR5051, PW3198 and similar products
CLAMP ON SENSOR 9660 For the PW3198 and similar products
CLAMP ON SENSOR 9661 For the PW3198 and similar products
CLAMP ON SENSOR 9669 For the PW3198 and similar products
CLAMP ON LEAK SENSOR 9675 For the LR5051, PW3198 and similar products
CLAMP ON SENSOR 9694 For the PW3198 and similar products
CLAMP ON SENSOR 9695-02 For the PW3198 and similar products
CLAMP ON SENSOR 9695-03 For the PW3198 and similar products
AC/DC CURRENT SENSOR 9709 500A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT SENSOR 9709 500A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT SENSOR 9709-05 500 A AC/DC, ME15W terminal
BATTERY IMPEDANCE METER BT4560
AC/DC CLAMP METER CM4371
AC/DC CLAMP METER CM4372 Built in Bluetooth® wireless technology
AC/DC CLAMP METER CM4373
AC/DC CLAMP METER CM4374 Built in Bluetooth® wireless technology
DISPLAY UNIT CM7290 For the CT7000 series
CURRENT PROBE CT6700 From 1mA, 50MHz bandwidth
CURRENT PROBE CT6701 From 1mA, 120MHz bandwidth
AC/DC CURRENT PROBE CT6841 20 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6841 20 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6841-05 20 A AC/DC, ME15W terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6843 200 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6843 200 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6843-05 200 A AC/DC, ME15W terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6844 500 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6844 500 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6844-05 500 A AC/DC, ME15W terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6845 500 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6845 500 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6845-05 500 A AC/DC, ME15W terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6846 1000 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6846 1000 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT PROBE CT6846-05 1000 A AC/DC, ME15W terminal
AC/DC CURRENT SENSOR CT6862 50 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT SENSOR CT6862 50 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT SENSOR CT6862-05 50 A AC/DC, ME15W terminal
AC/DC CURRENT SENSOR CT6863 200 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT SENSOR CT6863 200 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT SENSOR CT6863-05 200 A AC/DC, ME15W terminal
AC/DC CURRENT SENSOR CT6865 1000 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT SENSOR CT6865 1000 A AC/DC, PL23 terminal
AC/DC CURRENT SENSOR CT6865-05 1000 A AC/DC, ME15W terminal
AC/DC CURRENT SENSOR CT6904 500 A AC/DC, ME15W terminal
AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR CT7046 6000 A, φ254 mm (10.00 in)
AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR CT7045 6000 A, φ180 mm (7.09 in)
AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR CT7044 6000 A, φ100 mm (3.94 in)
AC/DC AUTO-ZERO CURRENT SENSOR CT7731 100 A AC/DC, φ33 mm (1.30 in)
AC/DC AUTO-ZERO CURRENT SENSOR CT7736 600 A AC/DC, φ33 mm (1.30 in)
AC/DC AUTO-ZERO CURRENT SENSOR CT7742 2000 A AC/DC, φ55 mm (2.17 in)
SENSOR UNIT CT9557 For the CT6841-05, etc., ME15W connector
AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR CT9667-01 φ100 mm (3.94 in)
AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR CT9667-02 φ180 mm (7.09 in)
AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR CT9667-03 φ254 mm (10.00 in)
PRECISION DC VOLTMETER DM7275-01
PRECISION DC VOLTMETER DM7275-02 Built-in GP-IB
PRECISION DC VOLTMETER DM7275-03 Built-in RS-232C
PRECISION DC VOLTMETER DM7276-01
PRECISION DC VOLTMETER DM7276-02 Built-in GP-IB
PRECISION DC VOLTMETER DM7276-03 Built-in RS-232C
DIGITAL MULTIMETER DT4221 V measurement only, for electrical work
DIGITAL MULTIMETER DT4222 with C/R measurement, for general use
DIGITAL MULTIMETER DT4252 10 A direct input
DIGITAL MULTIMETER DT4253 with mA DC, temperature
DIGITAL MULTIMETER DT4254 Voltage measurement only
DIGITAL MULTIMETER DT4255 with fused measurement terminals
DIGITAL MULTIMETER DT4256 Multi-functional model, with 10 A direct input
DIGITAL MULTIMETER DT4281 Direct and current clamp input terminals
DIGITAL MULTIMETER DT4282 10 A direct input
LCR METER IM3523
LCR METER IM3533
LCR METER IM3533-01 Advanced function model
LCR METER IM3536
IMPEDANCE ANALYZER IM3570
CHEMICAL IMPEDANCE ANALYZER IM3590 For electrochemical components
IMPEDANCE ANALYZER IM7580A-1 Connection cable 1 m is bundled
IMPEDANCE ANALYZER IM7580A-2 Connection cable 2 m is bundled
IMPEDANCE ANALYZER IM7581-01 Connection cable 1 m is bundled
IMPEDANCE ANALYZER IM7581-02 Connection cable 2 m is bundled
IMPEDANCE ANALYZER IM7583-01 Connection cable 1 m is bundled
IMPEDANCE ANALYZER IM7583-02 Connection cable 2 m is bundled
IMPEDANCE ANALYZER IM7585-01 Connection cable 1 m is bundled
IMPEDANCE ANALYZER IM7585-02 Connection cable 2 m is bundled
IMPEDANCE ANALYZER IM7587-01 Connection cable 1 m is bundled
IMPEDANCE ANALYZER IM7587-02 Connection cable 2 m is bundled
EQUIVALENT CIRCUIT ANALYSIS FIRMWARE IM9000 Factory option firmware for the IM3570
SMD TEST FIXTURE IM9100 For the IM3536, and similar products
SMD TEST FIXTURE IM9110 For the IM3570, and similar products
PINCHER PROBE L2001 For the IM3523, and similar products
MEMORY HiLOGGER LR8400-20 Built-in the Voltage/temp unit LR8500 ×2, 30 ch, English
MEMORY HiLOGGER LR8401-20 Built-in the Universal unit LR8501 ×2, 30 ch, English
MEMORY HiLOGGER LR8402-20 Built-in the Universal unit ×1, Voltage/temp unit ×1, 30 ch, English
WIRELESS LOGGING STATION LR8410-20 English model, main unit only
MEMORY HiLOGGER LR8431-20 10 ch, English model
HEAT FLOW LOGGER LR8432-20 10 ch, English model
WIRELESS VOLTAGE/TEMP UNIT LR8510 For the LR8410
WIRELESS UNIVERSAL UNIT LR8511 For the LR8410
MEMORY HiCORDER MR6000 Main unit only, input modules up to 8 units
MEMORY HiCORDER MR6000-01 Built-in real-time waveform calculation and other functionality
WAVEFORM GENERATOR UNIT MR8790 For the MR8847A and similar products
PULSE GENERATOR UNIT MR8791 For the MR8847A and similar products
MEMORY HiCORDER MR8827 Max. 32ch, 512MW memory, main unit only
MEMORY HiCORDER MR8847-51 Max. 16ch, 64MW memory, main unit only
MEMORY HiCORDER MR8847-52 Max. 16ch, 256MW memory, main unit only
MEMORY HiCORDER MR8847-53 Max. 16ch, 512MW memory, main unit only
MEMORY HiCORDER MR8870-20 2ch, English model
MEMORY HiCORDER MR8875 Max. 16 – 60ch, 32MW memory, main unit only
MEMORY HiCORDER MR8880-20 4ch, printer unit option, English model
ANALOG UNIT MR8901 For the MR8875
VOLTAGE/TEMP UNIT MR8902 For the MR8875
STRAIN UNIT MR8903 For the MR8875
CAN UNIT MR8904 For the MR8875
ANALOG UNIT MR8905 For the MR8875
DIGITAL VOLTMETER UNIT MR8990 For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products
POWER QUALITY ANALYZER PQ3100 main unit, clamp sensor is sold separately
POWER QUALITY ANALYZER PQ3100-91 kit includes 600 A sensor × 2 and other options
POWER QUALITY ANALYZER PQ3100-92 kit includes 600 A sensor × 4 and other options
POWER QUALITY ANALYZER PQ3100-94 kit includes 6000 A sensor × 4 and other options
POWER QUALITY ANALYZER PW3198 main unit, clamp sensor is sold separately
POWER QUALITY ANALYZER PW3198-90 kit includes software the 9624-50
POWER METER PW3335 with LAN, RS-232C
POWER METER PW3335-01 with LAN, GP-IB
POWER METER PW3335-02 with LAN, RS-232C, D/A output
POWER METER PW3335-03 with LAN, RS-232C, external sensor terminal
POWER METER PW3335-04 with LAN, RS-232C, GP-IB, D/A output, external sensor terminal
POWER METER PW3336 2ch
POWER METER PW3336-01 2ch, GP-IB installed
POWER METER PW3336-02 2ch, D/A output installed
POWER METER PW3336-03 2ch, GP-IB, D/A output installed
POWER METER PW3337 3ch
POWER METER PW3337-01 3ch, GP-IB installed
POWER METER PW3337-02 3ch, D/A output installed
POWER METER PW3337-03 3ch, GP-IB, D/A output installed
CLAMP ON POWER LOGGER PW3360-20 English model, main unit only
CLAMP ON POWER LOGGER PW3360-21 English model, with harmonic analysis function
POWER ANALYZER PW3390-01
POWER ANALYZER PW3390-02 D/A output
POWER ANALYZER PW3390-03 D/A output, motor analysis
POWER ANALYZER PW6001-01 1ch
POWER ANALYZER PW6001-11 1ch, motor analysis, D/A output
POWER ANALYZER PW6001-02 2ch
POWER ANALYZER PW6001-12 2ch, motor analysis, D/A output
POWER ANALYZER PW6001-03 3ch
POWER ANALYZER PW6001-13 3ch, motor analysis, D/A output
POWER ANALYZER PW6001-04 4ch
POWER ANALYZER PW6001-14 4ch, motor analysis, D/A output
POWER ANALYZER PW6001-05 5ch
POWER ANALYZER PW6001-15 5ch, motor analysis, D/A output
POWER ANALYZER PW6001-06 6ch
POWER ANALYZER PW6001-16 6ch, motor analysis, D/A output
AC/DC CURRENT BOX PW9100-03 For the PW6001/PW3390, 3 ch
AC/DC CURRENT BOX PW9100-04 For the PW6001/PW3390, 4 ch
RESISTANCE METER RM3545
RESISTANCE METER RM3545-01 Built-in GP-IB interface
RESISTANCE METER RM3545-02 Support for the multiplexer unit
SUPER MEGOHM METER SM7110 1 ch, 1000 V
SUPER MEGOHM METER SM7120 1 ch, 2000 V
ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR UNIT U8793 For the MR8847A and similar products
STRAIN UNIT U8969 For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products
HIGH VOLTAGE UNIT U8974 For the MR6000, MR8847A, MR8827, and similar products
HEAT FLOW SENSOR Z2012 S size, 1.5 m (4.92 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2015 S size, 5 m (16.41 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2013 M size, 1.5 m (4.92 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2016 M size, 5 m (16.41 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2014 L size, 1.5 m (4.92 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2017 L size, 5 m (16.41 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2018 SS size, 1.5 m (4.92 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2019 SS size, 5 m (16.41 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2012-01 S size, 1.5 m (4.92 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2015-01 S size, 5 m (16.41 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2013-01 M size, 1.5 m (4.92 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2016-01 M size, 5 m (16.41 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2014-01 L size, 1.5 m (4.92 ft) length
HEAT FLOW SENSOR Z2017-01 L size, 5 m (16.41 ft) length
Chia SẻShare on FacebookPrint this pageShare on Google+Share on LinkedIn

Các tin liên quan

Liên Hệ HIOKI Việt Nam

Hãy gửi cho chúng tôi các yêu cầu báo giá, hỗ trợ kỹ thuật và thắc mắc của bạn! Các chuyên viên của Hioki sẽ nhanh chóng liên hệ đến bạn để tư vấn cụ thể!

  Họ tên*

  Công ty*

  Địa chỉ

  Email*

  Số điện thoại

  Nội dung liên hệ*

  Sản phẩm cần tư vấn, hỗ trợ

  captcha

  Liên hệ hotline 02473003866
  để được giải đáp kịp thời các
  thắc mắc quan trọng

  X

  Báo giá/demo